Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest EKO-DOMEX Paweł Bocheńczak Sp. z o.o., ul. Legnicka 19b, 41-811 Zabrze, tel./fax 32 305 31 66, tel. 602 468 470, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected];
  2. Inspektorem ochrony danych jest Paweł Bocheńczak, pawel.bocheń[email protected];
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.