Nota prawna

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego www.ekodomex.pl, której właścicielem jest EKO-DOMEX Paweł Bocheńczak Sp. z o.o. , są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody EKODOMEX Paweł Bocheńczak Sp. z o.o. .

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak EKO-DOMEX Paweł Bocheńczak Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

EKO-DOMEX Paweł Bocheńczak Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

Prezentowane w serwisie internetowym produkty, usługi itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.